19 Juna, 2024
Srbija

Srpsko-japanski projekat “Roda” u cilju unapređenja životne sredine u Pančevu

U Pančevu je u toku realizacija projekta srpskih i japanskih stručnjaka koji se odnosi na ispitivanje kvaliteta zemljišta, podzemnih voda i praćenje dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci.

Projekat će trajati 3 godine. Ovih dana Pančevo je posetila delegacija stručnjaka iz Japana. Oni su obišli Petrohemiju, park prirode Ponjavica kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem na terenu i u narednom periodu ponudili najoptimalnija rešenja za unapređenje životne sredine u Pančevu.

Projekat iz oblasti ekologije koji će se naredne tri godine realizovati u Pančevu sprovodi se na osnovu sporazuma između Japanske agencije za međunarodnu saradnju, Hemijskog fakulteta univerziteta u Beogradu, udruženja za unapređenje životne sredine iz Hjoga i grada Pančeva. Ovo je druga faza projekta finansiranog od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Prva faza počela je pre destak godina kada su rađeni monitoring određenih zagađivača, analize hemijskih supstanci i ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na području Pančeva.

“U drugoj fazi naš projekat ima tri cilja. Da se poboljša ekološko stanje u Petrohemiji i okolini ove fabrike, urade analize zemljišta i podzemnih voda na tom prostoru, da se provere deponije i način tretiranja otpada, a treći cilj odnosi se na očuvanje ekološkog sistema u Parku prirode Ponjavica.”, saopštio je profesor iz Japana.

Japanska delegacija posetila je Ponjavicu, stanište velikog broja ptica od kojih neke spadaju u zaštićene vrste. Plan je da se u saradnji sa stručnjacima iz Japana pokrene monitoring ptica što će se pozitivno odraziti i na turističku ponudu ovog mesta.

“Naš grad Tojoka poznat je kao habitat orjentalnih roda ali postepeno došlo je do njihovog izumiranja .Pokušali smo uzgojem da očuvamo rode i u kasnijoj fazi da ih vratimo u prirodu.Uspeli smo u tome , trenutno imamo oko 180 jedinki orjentalnih roda i želimo da vam prenesemo naša iskustva “, kazao je Muneharu Nakaga, gradonačelnik Tojoke.

Radna grupa za realizaciju srpsko japanskog projekta čiji je cilj da doprinese rešavanju ekoloških problema na području Pančeva upravo i nosi naziv „Roda“.

“Više od 10 godina Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu sarađuje sa velikim brojem naučno istraživačkih institucija iz Japana i razmenjuje iskustva”, rekao je dr Vladimir Beškoski.

Angažovanje srpsko japanske radne grupe u ovom projektu odnosi se i na problem opasnih hemikalija u slivu reke Dunav, probleme sa otpadnom plastikom i globalnim zagrevanjem. Zadatak učesnika projekta je da urade procenu rizika, kao i da planiraju aktivnosti usmerene ka podizanju ekološke svesti građana.

Tekst: Snežana Filipović

Foto: rtv.rs

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *